откъснат

откъснат
гл. - отскубнат, издърпан, изтеглен
гл. - отдалечен, далечен, отстранен, разделен, отделен, изолиран, сам, самотен, усамотен, уединен
гл. - отвлечен, абстрактен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • абстрактен — прил. отвлечен, нереален, неконкретен, въображаем, имагинерен, фиктивен, измислен, идеалистичен, идеален, неосъществим, утопичен, несъществуващ, неприложим, невъзможен, откъснат, предполагаем, невидим, неосезаем прил. обособен, разнороден прил.… …   Български синонимен речник

  • изолиран — прил. сам, единичен, самотен, уединен, усамотен, отстранен, отделен, изоставен, пуст, напуснат, разделен, откъснат, единствен, самостоятелен, рядък, незаменим, изключителен прил. откъслечен, частичен …   Български синонимен речник

  • нереален — прил. недействителен, нематериален прил. невероятен, неестествен, безпочвен, безосновен, утопичен, фантастичен, въображаем прил. откъснат, отвлечен прил. идеален, мислен, създаден по въображение прил. невеществен, илюзорен прил …   Български синонимен речник

  • отвлечен — прил. завлечен, похитен, задигнат, грабнат, замъкнат, отнесен, отмъкнат прил. абстрактен, утопичен, нереален, далеч от действителността, въображаем, имагинерен, фантастичен, фиктивен, измислен, метафизичен, идеалистичен, идеален, несъществуващ,… …   Български синонимен речник

  • отдалечен — прил. отстранен, раздалечен, махнат, далечен, усамотен, самотен, изолиран, уединен, отделен, откъснат, оттеглен прил. изгонен, изпъден, изключен прил. отчужден прил. отсрочен, минал прил. заден, по долен, по лош прил. неч …   Български синонимен речник

  • отделен — прил. самостоен, самостоятелен, обособен, независим прил. самобитен, особен, различен, друг, разделен, бамбашка прил. самотен, сам, уединен, откъснат, изолиран, частичен, определен, предназначен, предопределен, отреден прил. избран, отбран,… …   Български синонимен речник

  • откъслечен — прил. частичен, изолиран, единствен, единичен, случаен, рядък, страничен, отделен, непълен прил. несвързан, откъснат, фрагментарен прил. безсистемен, неорганизиран …   Български синонимен речник

  • отлъчен — гл. отстранен, отделен, откъснат, отхвърлен, изключен, махнат, премахнат гл. излъчен …   Български синонимен речник

  • отстранен — прил. отдалечен, раздалечен прил. далечен, самотен, пустинен прил. оттеглен, отчужден, откъснат прил. изгонен, изпъден, изключен, отритнат, изхвърлен, отхвърлен, отблъснат, отмахнат, премахнат, отбит прил. минал, преминал, отсрочен прил …   Български синонимен речник

  • оттеглен — гл. сам, самотен, усамотен, уединен, отстранен, отдалечен, откъснат, изтеглен, издърпан …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”